Kā izvēlēties pareizo gaisa siltumsūkni

Pirms izvēlaties gaisa siltumsūkni, vai jebkādu citu apkures ierīci, jānosaka svarīgākie faktori, balstoties uz kuriem iespējams izvēlēties Jums piemērotāko iekārtu, kas vislabāk apmierinātu Jūsu vajadzības.
 
Pirms izvēlaties gaisa siltumsūkni, nepieciešams noskaidrot šādus aspektus:

 • Apkurināmās telpas izmērs kvadrātmetros.
 • Vai vēlaties izmantot gaisa siltumsūkni kā galveno vai kā papildus apkuri.
 • Vai apsildāmā privātmāja ir Jūsu pastāvīgā vai sezonas (vasarnīca) dzīvesvieta.
 • Kādu temperatūru jūs vēlētos uzturēt telpā.
 • Iekštelpu gaisa kvalitāte (plazmas filtri, jonizators, UV filtrs).
 • Kāda varētu būt Jums piemērota gaisa siltumsūkņa cena.
 • Trokšņu līmenis – Vai vēlaties ļoti klusas darbības gaisa siltumsūkni?
 • Dizains – Vai vēlaties produktu ar skaistu dizainu vai arī jums ir svarīgāks tā praktiskums.
 • COP, t.i. siltuma koeficients.

 

Protams, nevar atstāt bez uzmanības arī to, kādā veidā Jūs izmantojat šo privātmāju, dzīvokli vai vasarnīcu, vai Jūs tur pastāvīgi dzīvojat vai apmeklējat to laiku pa laikam.

 

Kas gaisa siltuma sūkņa efektivitātes koeficients?
Gaisa siltumsūkņa efektivitātes koeficients, t.i. COP – tas ir skaitlis, kas parāda, cik reizes iekārtas nodrošinātā siltumenerģija pārsniedz patērēto elektroenerģiju. Tādējādi, jo lielāks COP, jo lielāks ietaupījums.
 
COP = saņemtā siltumenerģija jādala ar izmantoto elektroenerģiju, t.i., ja COP ir 4, tad attiecīgi siltumsūknis ir saražojis 4 kWh siltuma, ražošanai izmantojot 1 kWh elektroenerģijas.
 
Gaisa siltumsūknis ir viena no tām siltuma ražošanas iekārtām, kuras efektivitātes koeficients ir viens no lielākajiem. Piemēram, elektriskajam radiatoram COP vērtība ir līdz 1, un tieši, izmantojot 1 kWh elektroenerģijas, tiek saražots 1kWh siltuma. COP vērtība tiek parādīta katalogos saskaņā ar Eurovent Certification nosacījumiem āra temperatūrai +7°C pie iekštelpu temperatūras 20°C un, pie nosacījuma, ka iekārta darbojas ar pilnu jaudu. Mainoties šiem nosacījumiem, mainās arī iekārtas izstarotā siltuma daudzums.

Kā salīdzināt dažādus piedāvājumus?

Veicot sākotnējo gaisa siltumsūkņa izvēli, var rasties daudzi jautājumi un ir grūti pieņemt galīgo lēmumu, jo piedāvāto gaisa siltumsūkņu sortiments ir ļoti plašs. Lai vienkāršotu Jūsu izvēles procesu, Cooper & Hunter ir sagatavojuši šo rakstu.

 

Parasti siltumsūkņi tiek pārdoti, ņemot vērā platību, kuru vēlaties apsildīt. Pārdevēji piedāvā sūkņus ar dažādu cenu vienas platības telpu apsildei. Bieži vien, cenu starpības iemesls ir tas, ka vienai platībai tiek piedāvāti sūkņi ar dažādu jaudu, atkarībā no nepieciešamā siltuma daudzuma, rēķinot uz 1 m².
 
Salīdzinot iekārtas, labāko rezultātu sniedz dažādu piedāvājumu salīdzināšana balstoties uz nominālo jaudu, jo pamatojums šādam aprēķinam visiem ražotājiem ir vienāds. Tomēr, dažādu iekārtu cenu ir iespējams salīdzināt tikai tad, kad tās vienādos apstākļos sniedz vienādu siltuma daudzumu, tas ir, šādu iekārtu nominālā siltuma jauda būs vienāda. Jebkura gadījumā, iekārta ar mazāku jaudu maksās lētāk.

Gaisa siltumsūkņa siltuma jauda ir atkarīga no āra temperatūras.
Ņemot vērā, ka mainoties āra temperatūrai, mainās siltumsūkņa siltuma jauda, tad dažādiem ražotājiem jāskatās, kā izmainīsies siltuma jauda, samazinoties āra temperatūrai. Var gadīties, ka pirmajā brīdī šķiet, ka iekārtas ar visaugstāko efektivitātes koeficientu jauda pie āra temperatūras samazināšanās samazināsies visātrāk, salīdzinot ar citām iekārtām. Tas nozīmē, ka, lai gan efektivitātes koeficients var būt augsts, bet naudas ekonomija, izmantojot jebkādu citu iekārtu, kuras efektivitātes koeficients bija mazāks, patiesībā izrādīsies mazāka. Tādējādi, nepieciešams sekot siltuma jaudas izmaiņām āra temperatūras izmaiņu gadījumā. Piemēram, Jūs vienmēr varat pavaicāt pārdevējam, kāda būs Jums piedāvātā siltumsūkņa siltuma izstarojum pie āra gaisa temperatūras -15 grādi. Tam ir īpaši svarīgi sekot tad, ja Jūs plānojat izmantot siltumsūkni lielāko daļu apkures perioda un vai apkures periodā nevēlaties izmantot citu apkures avotu, izņemot siltumsūkni.

Gaisa siltumsūkņa trokšņa līmenis.

Parametrs, kas pirmajā brīdī šķiet maznozīmīgs, bet kas kļūst svarīgs uzreiz pēc tam, kad sūknis tiks uzstādīts, ir trokšņa līmenis. Trokšņa līmenis – tas patiešām var būt apnicīgs un tam ir svarīgi pievērst uzmanību, kad gaisa siltumsūknis tiek izvēlēts dzīvojamo telpu apkurei. Ja salīdzinām dažādu ražotāju piedāvāto iekārtu jaudas un efektivitātes koeficientu, redzams, ka pie vienādas jaudas vai pie augstas COP vērtības, dažām iekārtām ir augstāks trokšņu līmenis. Vienlaicīgi, tirgū pieejamas arī tādas iekārtas, kur pie augsta efektivitātes koeficienta ir panākts zems trokšņu līmenis. Jebkurā gadījumā, iegādājoties iekārtu, jāseko, kāds ir minimālais pieļaujamais trokšņu līmenis.

Kā izvēlēties gaisa siltumsūkņa jaudu?
Gaisa siltumsūkņa jauda ir viens no svarīgākajiem parametriem, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību.

 

Izvēloties jaudu nepieciešams ņemt vērā šādus faktorus:

 • размер жилого дома/квартиры, утепление, особенности планировки, где технически может быть установлена внутренняя и наружная часть;
 • какую температуру хотят поддерживать в комнате;
 • есть ли желание охлаждать помещение летом;
 • с каким видом топлива хотите скомбинировать воздушный тепловой насос.

 

Lai pamatoti pieņemtu lēmumu, jāņem vērā gan nominālā, gan arī maksimālā jauda. Izdarot izvēli, tās jāņem vērā, jo, jo mazāka jauda, jo lētāka iekārta. Saistībā ar gaisa siltumsūkni ir svarīgi, lai izvēlētajai iekārtai būtu pareiza jauda. Gadījumā, ja iekārta būs jaudīgāka, tad tā būs “pārvērtēta”, kas nozīmēs, ka Jums būs lielāki pastāvīgie izdevumi un prasīs lielākas sākotnējās investīcijas. Bet gadījumā, ja iekārta nebūs pietiekami jaudīga, tad tā būs “nepietiekami novērtēta”, iekārta visu laiku darbosies ar maksimālo jaudu, kā rezultātā pastāvīgās izmaksas būs augstākas un iekārtas kalpošanas laiks būs īsāks. Pieļaujama mērena iepriekšēja dimensēšana Nepietiekamas novērtēšanas gadījumā, vienmēr ir iespēja papildināt jaudu. Nepietiekama novērtēšana tiek izmantota arī gadījumā, kad nav iespējams precīzi novērtēt ēkai nepieciešamo siltuma daudzumu, un ir nepieciešams uzstādīt vairākus sūkņus. Tad iekārtas tiks pievienotas, līdz vēlamā rezultāta sasniegšanai.
 
Jāņem vērā arī, ka mājas/ēkas siltinājuma stāvoklis ir svarīgs faktors izvēloties sūkni. Sliktas siltumizolācijas gadījumā, jāizvēlas sūknis ar lielāku nominālo jaudu, bet gadījumā ja siltumizolācija ir laba, ar šo pašu sūkni iespējams apkurināt arī lielākas platības.

 
[table “” not found /]

Izvēloties jaudu, jāvadās no tā, ka Igaunijā vidējais dzīvojamo māju enerģijas patēriņš ir 60-70 W/m². Jaunās mājās, kur izmantoti mūsdienīgi materiāli, aprēķina pat 45 W/m².

INVERTORS vai ON-OFF?
Pateicoties invertora tehnoloģijai, kas vienmērīgi vada iekārtā esošā kompresora darbu, izpūšanā gaisa temperatūra iekārtā ar invertoru būs vienmērīgāka, un tāpēc, salīdzinājumā ar parastu iekārtu, on/off iekārta cilvēkam ir ērtāka. оn/off iekārta izpūš aukstu vai siltu gaisu tikai ar pilnu jaudu. Pēc tam, kad tiks sasniegta vēlamā temperatūra, iekārta pati izslēdzas un temperatūra krītas, pēc kā iekārta atkārtoti ieslēdzas. Ņemot vērā, ka kompresoru nevar ieslēgt un izslēgt pārāk bieži, tad tā rezultātā izveidojusies temperatūras starpība ir sajūtama un nav patīkama. 1°C cilvēka ķermenim – ir jau ievērojami sajūtama vienība. Parasti ar on/off ierīci, temperatūra svārstās 2°C robežās. Bet invertoru iekārtām jāņem vērā, ka ir runa par iekārtu, kas pirmkārt jau tiek ražota Ziemeļvalstīm, un ka tā jau rūpnīcā ir aprīkota ar ziemas aprīkojumu.

 

Kas ir ziemas aprīkojums?
Ziemas aprīkojumā ietilpst divi kabeļi un viens termostats, kas vada kabeļu darbību tādā veidā, lai tie patērētu minimālu elektroenerģijas daudzumu. Apakšdaļas sildīšanas kabelis tiek uzstādīts iekārtas apakšpusē ārējā daļā tādā veidā, lai ūdens, kas rodas atkausējot ārējo daļu, iztecētu no iekārtas un nepiesaltu pie iekārtas apakšējās daļas. Ja sildīšanas kabelis nav uzstādīts, tad ūdens, kas veidojas aukstos laika apstākļos atkušanas laikā, sasalst, un siltummaiņa ārējās daļas efektivitāte samazināsies. Kompresora apakšējās daļas apsildes kabeļa mērķis ir nodrošināt kompresora eļļai nepieciešamo darba temperatūru. Tas ir priekšnoteikums ilgstošam kompresora kalpošanas laikam. Ja to nav paredzējis ražotājs, apsildes kabelis neietilpst kompresora ziemas aprīkojuma komplektā. Parasti zema cenu līmeņa sūkņiem tā nav. Kabeļa darbību vada termostats, kas ieslēdz kabeļus aukstos laika apstākļos un izslēdz, tiklīdz temperatūra kļūst siltāka, kas nodrošina ievērojamu enerģijas ietaupījumu.
 
Diemžēl, tirgū var atrast piedāvājumus, kuros ziemas aprīkojuma komplekts tiek pārdots, kā tā saucamais papildaprīkojums. Iedāvājot siltumsūkni Igaunijas apstākļos, būtu jābūt pašsaprotamam, ka ziemas aprīkojums ir iekļauts komplektācijā, tāpat kā mašīnas nepārdod bez stūres. Siltumsūkni taču parasti iegādājamies lai nodrošinātu apkuri aukstajā gadalaikā. Iegādājoties iekārtu, jāpievērš uzmanība minimālajai āra temperatūrai, pie kuras darbojas sūknis apkures režīmā.

 

Ceram, ka šis raksts palīdzēs Jums izdarīt pareizo Jums vispiemērotākā gaisa siltumsūkņa izvēli.

 

Piedāvājam Jums šeit izvēlēties tuvāko Cooper & Hunter siltumsūkņu pārdevēju. Jūs variet lūgt pārdevējam padomu, lai izdarītu galīgo lēmumu. Tāpat, Jūs varēsiet iepazīties ar Cooper & Hunter produktu piedāvājumu mūsu katalogā šeit.

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

  Please fill out all required fields