energy-pic02
VILL NI SÄNKA ERA ENERGIKOSTNADER?
En luftvärmepump överför värmeenergi från utanför byggnaden till insidan eller vice versa. Detta är ett av de effektivaste system som ger upp till sex gånger mer energi genom värme, när själva apparaten förbrukar energi.

Framåt


ENERGISPARANDE
Slutna värmesystem är generellt mer effektiva än de andra. Egentligen beräknas förlusten av energi som ska spridas i typiska tvånghetsningssystem vara totalt 40%, medan den förutsedda energiförlusten i slutna system stannar inom 1% – 5%.

Framåt

Fördelar med Cooper&Hunter

  • Den högsta kvaliteten är en av de främsta prioriteterna för Cooper & Hunter
  • Företaget har utarbetat ett unikt kvalitetsprogramm: “Den perfekta produktstrategin” och “Den globala kvalitetskontrollen”. Användning av dessa standarder har gjort det möjligt att åstadkomma produktionen av luftkonditionsapparater av högst kvalité.
  • Den högsta funktionssäkerheten, uniciteten, moderna designen och breda produktutbudet av apparater gör C & H produkter populära i många länder världen över.
  • *— mindre än 0,2% reklamationer.
  • 100 % testning av alla komponenter.
  • I apparaterna används endast kylmedlet R32.
  • Vid monteringen av Kontrol-standarder används anordningar från MARPOSS (Italien).
  • Varje luftkonditioneringsapparat genomgår en fullständig funktionsgranskning.

Framåt

 

Cooper & Hunter Support

-

Support 24H

Please fill out all required fields

[recaptcha]